Grundejerne på Fjordbakken og Tathøj, der er også betegnes som Mellerup Fjordbakker er forenet i grundejerforeningen, der kæmper for gode vilkår for borgerne på de to veje.
Grundejerforeningen varetager særligt samarbejdet med Randers Kommune omkring vejforhold, kloakker og andre hyggelige parcelhusudfordringer.

I de sidste par år har der særligt været debatten omkring tankerne med privatisering af vejnettet og processen omkring kloak separation, der har og fortsat optager grundejerforeningen.

Med hensyn til privatisering, så er det en debat, der er sat midlertidigt ud på et sidespor, da der under sidste kommunalvalg viste sig at være stor utilfredshed og stort set ingen politisk opbakning.

Modsat er kloak separation en proces, der i gang i andre landsbyer – så det er derimod snarere et spørgsmål om tid, hvornår det er Mellerups tur. Dette er også noget kommende naboer orienteres om.

Vidste du

At grundejerforeningen er den eneste i Mellerup

At foreningen har fået sin egen Facebook side – søg på Fjordbakkens gf Mellerup

At grundejerforeningen har taget initiativ til at få alle med i projekt Nabohjælp

Kontakt

Grundejerforeningen
Mellerup Fjordbakker

Formand
Allan Stjernholm

Tathøj 6
8930 Randers NØ

T. 41 72 92 14
E. allan.stjernholm@gmail.com