Mellerup sognekirke danner sammen med landsbykirkerne i Tvede og Linde sognet Mellerup-Linde-Tvede, der i årets løb holder gudstjenester på skift i de tre landsbykirker,

Kirken i Mellerup er den mindste med plads til  cirka 60. Den er omkring 800 år gammel, bygget i romansk stil, mens våbenhuset kom til omkring 1500.

Der arrangeres en lang række aktiviteter fra minikonfirmand, sogneture, pinse-gudstjeneste til julefest, der er en meget populær gudstjeneste.

Læs mere om Mellerup sognekirke på website: https://www.tvedelindemellerup.dk

Vidste du:

  • At kirkebladet udkommer hvert kvartal
  • At der holdes gudstjeneste ude i parken ved Tvede kirke 2. pinsedag
  • At der er gode muligheder for at blive valgt til menighedsrådet

Kontakt

Tvede-Linde-Mellerup sogn

Mellerup Kirke
v/ Sognepræst Susan Ballegaard

Bavnevej 46, Tvede
8930 Randers NØ

T. 86 44 11 22
E. sba@km.dk