Friskolen i Mellerup er et meget aktivt og levende sted for Mellerup og landsbyerne langs Randers fjord.

Her er godt 120 elever fra 0. klasse og helt op til snart 9. klassetrin. Eleverne kommer med skolebus, med bil (forældre), på cykel eller på gåben hver morgen fra hele lokalområdet langs fjorden fra Randers til Udbyhøj.

Mellerup Friskole er en grundtvig-koldsk skole, der har til formål at bidrage elevernes almendannelse, samt give eleverne mod på livet og lyst til at tilegne sig viden og færdigheder.

Det sker udover den formelle undervisning gennem emneuger, kreative projekter og deltagelse i både boglige og kreative-musiske fag.

Nysgerrig – kom på besøg – vi har fortsat god plads til jeres børn.

I klassen

Marked

Hyttetur

Motionsdag

Vidste du

At Mellerup friskoles oprindelse kan spores tilbage til 1870

At Friskolen hvert tager på en fælles hyttetur i juni

At Efterskolen og Børnehuset er med i samme organisation

Kontakt

Friskolens leder – Tlf. 86 44 19 09

E-mail. kontoret@mellerupfriskole.dk

Web. https://mellerupfriskole.dk

Adresse: Amtsvejen 76, 8930 Randers NØ