Det tidligere Mellerup Skolehjem kom nogle år efter Kommunalreformen under Randers kommune, og samlet i en fælles børne/ungdomsindsats.

Skolehjemmet, som mange stadig kalder det, er Mellerup absolut største arbejdsplads og meget synlig. Men de fleste aktiviteter foregår på skolen med deres beboere, så den holder sig meget for sig selv. Det til trods, så er Specialindsats Børn og Unge interesseret i et tættere forhold til Mellerup landsby, og inviterer derfor jævnligt til arrangementer, hvor byen også inviteres.

Specialindsats Børn og Unge Mellerup er en flerstrenget organisation for

  • Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelser med psykiatrisk overbygning som eksempelvis autisme, ADHD eller OCD.
  • Eleverne er børn og unge i alderen 6-18 år præget af store sociale og følelsesmæssige udfordringer. Deres erfaringer, når de kommer til Mellerup, er ofte en skolegang præget af massive vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge, og mange har desuden store indlæringsproblemer.

Vidste du (om Holberghus)

At døgninstitutionen Holberghus er en del af Specialindsats for børn og unge under Center for Specialindsats for børn og unge, autisme og undervisning

Institutionen er opdelt i tre selvstændige afdelinger med otte pladser på hver:

  • Fjordhuset: pladser for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
  • Enghuset fastboende: pladser for børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
  • Enghuset aflastning: pladser for ovennævnte målgrupper.

Kontakt

Specialindsats Børn og Unge Mellerup

Støvringgårdsvej 43, Mellerup
8930 Randers NØ

Bostedsleder
Lotte Uldbjerg
Tlf. 89 15 6401
E-mail. lotte.uldbjerg@randers.dk