Der er altid gang i en masse  initiativer og projekter i Mellerup Landsby.

Nogle styres formelt af enten en forening, en skole eller en privatperson; andre iværksættes sammen med Landsbyklyngen Kronjylland, sammen med kommunen eller nabolandsbyer; og så er der en masse små initiativer, som bare er med til at sætte endnu mere kolorit på landsbylivet, og give indspark til at holde ildsjælene i Mellerup til ilden.

I 2021 startede et omfattende områdefornyelsesprojekt sammen med Randers Kommune, der har fokus på at omfavne alle idéerne, og forhåbentlig få realiseret de mest attraktive.

Her kan du finde idéerne – nogle er i gang, andre på tegnebrættet eller også er det blot løse idéer, som vi meget gerne sparrer med andre om.

Legeplads for store og små – i de sidste par år er der sket en markant tilflytning af børnefamilier til Mellerup, og der er et stort ønske om at udvikle et miljø med plads til legefaciliteter og opholdsrum for at skabe liv i Mellerup – blandt andet på fælleren.

Åbent træværkstedleg og læring i naturen, sociale fællesskaber og liv i Mellerup kunne forenes i et træværksted, hvor kreativitet og sociale aktiviteter er i fokus.

Fælles udekøkken – outdoor aktiviteter, sociale begivenheder og faste traditioner kan have stor gavn af at udvikle et fælles udekøkken, hvor områdets lokale råvarer kan komme i spil.

Renovering af skulpturen 100-året for kvinders stemmeret – den mest markante skulptur i Mellerup er desværre ikke vedligeholdt de sidste år, og trænger derfor til at blive oprenset og malet. Ligeledes er der ingen plan for, hvordan området omkring skal ses ud / trimmes.

Et bindeled mellem naturfællesskabernefokus på hvordan naturen, de lokale interesser og foreningslivet kan finde et fælles afsæt i naturens værdier og muligheder.

Aktivering af SMIFF-klubhuset – Woodpark er en ubrugt perle i skoven, der ikke udnyttes optimalt. Her er fortsat muligheder for fritidsaktiviteter og få skabt liv i skoven og blandt aktive idrætsudøvere.

Et borgerhus på fælleren – nytænkning af fremtidens forsamlings- / forenings- og borgerhus kan oplagt være et emne for at udvikle fælleren.

Sti på diget et sammenhængende stisystem på diget med gode forhold for gående, løbere, cykler, heste m.fl.

Fartdæmpende tiltagdet er et ønske i hele landsbyen, at farten på vejene sættes ned.

Skabe større sammenhæng mellem færgelejet og lystbådehavnen arealet mellem de to havne har et stort potentiale for skabe en samlet område til aktiviteter på og ved fjorden.

Afmærkede ruter i naturen rundt om Mellerup udvikling af stisystemer, der viser de lokale værdier

Udsigtstårn ved diget – fugletårn, udsigtstårn eller lignende – enten på diget, imellem sivene eller på eksisterende bygninger.

Faciliteter ved fjorden (omklædning, sauna, badebro, grejbank overdækning) – liv ved og på fjorden kræver gode og attraktive faciliteter til det nuværende foreningsliv samt til besøgende.

Et moderne kulturhus – det nuværende forsamlingshus er gammelt og godt brugt. Det vil kræve mange ressourcer på at renovere det. Derfor vil det være spændende at nytænke og udvikle et nyt moderne fælles hus for foreninger, skoler og landsbyen.

En fælles interaktiv by kalender – der har tidligere været gjort forsøg med en landsby app, der dog krævede, at hver ildsjæl og forening løbende opdaterede dato. Ønsket om en kalender er stadig varmt, men det skal tilpasses behov og tidsforbrug.

2 overordnede paraplyforeninger (til vands / til lands) – Mellerup er en meget aktiv foreningsby, der pt. er selvkørende; dog med bylauget som en overordnet kontakt til kommune, nabolandsbyer m.fl. Skal dette nytænkes, så kræver det muligvis en paraply for interesser i landsbyen, og en for aktiviteter på fjorden.

Mellerup Strand- og Fjordpark – udvikling af park til aktiviteter ved fjorden.

Stier og opholdsrum i naturenmarkeringer af stier og udsigtspunkter, samt indretning af fortællinger og pladser i naturen.

Et udsigtstårn ved pumpehusetudnyttelse af det gamle pumpehus på diget i stil med det i Øster Tørslev Kær.

”Mellerupruten”en fysisk og digital rute i byen/naturen med læring og viden om byen.

Byporte ved alle byskilt – markeringer ved alle indfaldsveje i form af byport, skilte, banner eller lignende.

En læringsplads på fællerentil leg, læring og fællesskab.

Nedrivning af faldefærdige huse – Selv om Mellerup ikke er kendetegnet ved forfald, så findes der flere bygninger, som er så nedslidte, at det vil være sikrest og mest oplagt at iværksætte nedrivninger.

Sikker vejfokus på fart, chikaner, lys, optegninger – med en kunstnerisk vinkel.

Realisering af stisystemer – den lange Melleruprute og den korte Melleruprute – gåture i og omkring Mellerup er et særkende for Mellerup, men der findes ingen skilte, vejvisninger, faste ruter eller fortællinger.

Udvikling af området mellem de to havne – udfordre regler og love, så vi kan udnytte et ubenyttet område ved fjorden til aktiviteter.

Sti fra den sydlige ende af Fjordbakken ned til Lodsvejen – indretning af stier på tværs og langs ad Mellerup.

Snup en bog (byttebørs i byen) – opstilling af skab eller reol, hvor der kan oprettes en byttebørs af bøger, havens overskudsprodukter og andre sysler.